In onze praktijk worden kinderen als een belangrijk groep patiënten gezien. Wij zien het als onze taak,
kinderen met gebitsproblemen zoals gaatjes, dusdanig te behandelen en door middel van preventie te
begeleiden, dat ze geen angst voor de tandarts ontwikkelen.

Het melkgebit van uw kind is zo rond de 2de levensjaar compleet. Is het dan ook de ideale leeftijd om
uw kind vertrouwd te maken met de tandartsstoel. Neem uw kind regelmatig mee als het weer tijd is
voor de halfjaarlijkse controle, uw geeft immers het voorbeeld aan uw kind

Onderzoek geeft aan dat kinderen die al op jonge leeftijd gaatjes krijgen of bang zijn voor de tandarts
een verhoogde kans op nieuwe gaatjes lopen. Uitgebreide aandacht, regelmatig onderhoud, controle
op voeding en tandenpoetsen is dan aangewezen.

Melkgebit

Bezoek aan de mondhygiënist of tandarts is wellicht de beste gewennigsmethode. Op een leuke manier
wordt het gebit gecontroleerd (tanden tellen) en wordt meteengekeken naar de huidige mondhygiëne
(de tanden worden geverfd en gepoetst). Met alleen goede mondhygiëne kunt u al een heleboel
problemen in de mond van uw kind voorkomen. Ook leert het kind dat tandenpoetsen belangrijk is.

Ouders dienen de kinderen tot hun 10de levensjaar minstens 1x per dag na te poetsen. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen tot 10 jaar niet over de fijne motoriek in de handen beschikken om zelfstandig hun
gebit goed schoon te poetsen.

Melkgebit is tijdelijk, echter wil dit niet zeggen dat gaatjes in het melkgebit geen pijn doen. Bovendien
als een gaatje lang onopgemerkt blijft, kan het de onderliggende blijvende tand of kies aantasten.
Ook is het voor een kind van 2-3 niet zo leuk om een gaatje te laten repareren bij een tandarts.
Hoe leuk het ook gebracht wordt, voorkomen is beter dan genezen.