Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken.
Voor uw en onze hygiëne dragen alle medewerkers aan de stoel uniforme hygiëne beschermende
kleding. Daarbij horen ook mondkapjes, handschoenen en beschermende brillen. Bij iedere nieuwe
patiënt dragen zowel tandarts als assistente nieuwe handschoenen en mondkapjes.
Tevens zijn alle medewerkers gevaccineerd tegen hepatitis B.

Instrumentarium in de behandelkamers:
In de behandelkamers is er een duidelijke scheiding tussen schoon materiaal en vies/gebruikt
materiaal en instrumentarium. Het schone materiaal bevindt zich aan de zijde van de behandelstoel.
Het gebruikte instrumentarium, dat gesteriliseerd moet worden, wordt direct na gebruik geplaatst aan
de andere kant van de scheidingswand in de behandelkamer. Zo komen zowel patiënt, tandarts als
assistente zo min mogelijk in aanraking met het gebruikte instrumentarium en andere vieze materialen.

Wij gebruiken een autoclaaf voor de sterilisatie van het chirurgisch instrumentarium.

Terwijl het instrumentarium gesteriliseerd wordt, worden in de behandelkamer de behandelstoel en
directe omgeving gedesinfecteerd. Daarna vullen we het instrumentarium  in de kamers weer aan,
met schone instrumenten en ander benodigd materiaal. Zo kan elke volgende behandeling starten
in een schone kamer, met gesteriliseerd instrumentarium.

Hygiene-tandartskronenburg