Geachte patiënten,  (English translation below)

De maatregelen tegen het Corona-virus hebben voor iedereen vergaande gevolgen, zo ook in de tandartspraktijk.
De beroepsvereniging heeft besloten dat vanaf 22 april alle tandartspraktijk weer open kunnen gaan. Hierbij moeten ook wij, samen met u, bepaalde maatregels in acht nemen.

Namelijk:

 • Indien u symptomen heeft van verkoudheid en/of koorts uw afspraak bij ons met ten minste 14 dagen uit te stellen
 • Indien u recent contact heeft (gehad) met een corona patiënt uw afspraak bij ons met ten minste 14 dagen uit te stellen
 • Indien u 70 jaar of ouder bent of als u tot een risicogroep behoort voorlopig reguliere behandelingen uit te stellen. Spoed behandelingen zullen voor u uitsluitend plaats vinden aan het begin van de ochtend.
 • Kom a.u.b. op tijd naar de praktijk. We proberen zoveel mogelijk contacten in de wachtkamer te voorkomen.
 • Ook in onze wachtkamer geld 1,5 meter afstand tussen personen. Er worden geen handen gegeven.
 • Wij zullen extra tijd tussen de afspraken inplannen om contact tussen patiënten te proberen voorkomen.
 • We vragen u bij binnenkomst en bij vertrek uw handen te desinfecteren. Dit is verplicht.
 • Zo ook zult u voordat u in de behandelstoel plaats mag nemen, eerst één minuut met 1% waterstofperoxide mondwater uw mond moeten spoelen om het virus zoveel mogelijk te neutraliseren. Ook dit is verplicht.
 • Ook vragen wij u géén gebruik te maken van onze voorzieningen zoals het toilet en de poetshoek. In geval van nood kunt u ons toilet gebruiken en wij zullen het dan desinfecteren volgens protocol.
 • Gepaste afstand van 1,5 meter te houden tot onze balie.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de eelboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Onze ruimtes zullen extra geventileerd worden; het zal hierdoor wat kouder aanvoelen.

Namens het team van Tandartspraktijk Laan van Kronenburg  danken wij u voor uw begrip en uw medewerking.

Dear Patients,

The measures against the Corona virus have far reaching consequences for everyone, including within the dental practice.

The Professional Association of Dentistry have decided that from the 22nd of April all dental practices can reopen. We must also observe and act in accordance with certain measures that protect you.

Specifically:

 • If you have symptoms of a cold and / or fever, postpone your appointment with us by at least 14 days.
 • If you have (had) recent contact with a corona patient, postpone your appointment with us by at least 14 days
 • If you are 70 years or older or if you belong to a risk group, you should postpone regular treatments for the time being. Emergency treatments will only take place at the start of the day.
 • Please come to the practice on time. We try to avoid as many unnecessary contacts within the waiting room as possible. In our waiting room there is also a 1.5 meters distance to be maintained between people. No hands are given.
 • We will schedule extra time between appointments in order to avoid contact between patients.
 • We ask you to disinfect your hands upon entry and upon departure. This is mandatory.
 • Likewise, before you can take a seat in the treatment chair, you will have to rinse your mouth with 1% hydrogen peroxide mouthwash for one minute to neutralize the Corona virus as much as possible. This is also mandatory.
 • We also ask you not to use our facilities such as the toilet and cleaning areas. In case of emergency you can use our toilet and we will disinfect it according to specific protocols.
 • Keep an appropriate distance of at least 1.5 meters from our reception desk.
 • Cough and sneeze into the inside of your elbow and use a paper tissue.
 • Our waiting room and other spaces will be given extra ventilation so it will feel a little bit colder than usual.

On behalf of the team at Laan van Kronenburg Dental Clinic we thank you for your understanding and cooperation.